Aktuální opatření COVID-19

Více informací

Covid-19: OPATŘENÍ V BEAUTY ZONE

Zaměstnanci jsou pro požadavky současné situace perfektně vyškoleni, včetně využívání doporučených bezpečnostních pomůcek pro maximální bezpečí klientů i své.

JSME PRO VÁS OTEVŘENI. 

Služby BEAUTY ZONE Kliniky YES VISAGE jsou poskytovány bez omezení, avšak za dodržení závazných opatření týkajících se onemocnění COVID-19.

Vstup do prostor YES VISAGE je umožněn osobám za předpokladu:

 1. Dezinfekce rukou.
 2. Ochrany dýchacích cest (nutné použití respirátoru FFP2/KN95).

Vstup do prostor YES VISAGE je zakázán osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19. Tímto osobám nebudou poskytnuty služby.

Zdravotní služby (ambulantní výkony, operační výkony a konzultace) jsou poskytovány za předpokladu, že:

 1. Klient absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 2. Klient absolvoval nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo
 3. Klient byl očkován proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1 , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno
  1. léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
  2. léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo
 1. Klient prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něho doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 2. Klient na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní; obdobné platí, pokud klient na místě prokáže, že podstoupil rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím online služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb.

Výše uvedená pravidla můžou být změněna podle aktuálního stavu epidemie v souladu s nařízením vlády ČR.

Pro další informace nebo případné přeobjednání termínů nás neváhejte kontaktovat na tel. +420 237 777 777

Používáme soubory cookies k personalizaci obsahu a reklam, k poskytování funkcí sociálních médií a k analýze našeho provozu. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies.